GALERIA WROCŁAWSKIEGO WĘZŁA WODNEGOWrocławski Węzeł Wodny (WrWW) jest unikalnym w skali kraju zespołem rzek, kanałów i urządzeń hydrotechnicznych. Obejmuje Odrę od 241,5km do 266,9km. W skład węzła można wliczyć cztery główne dopływy Odry: Ślęzę, Oławę, Bystrzycę i Widawę, kanały: Miejski, Żeglugowy i Powodziowy oraz mniejsze cieki, znajdujące się na terenie Wrocławia.

We Wrocławskim Węźle Wodnym istnieje 10 śluz żeglugowych i blisko 20 jazów wodnych, w tym 11 na Odrze. Liczba mostów przekracza 150.

Dodatkowo, na Odrze istnieje w sumie 9 stopni wodnych; poszczególne odnogi i kanały Odry tworzą także 12 wysp.